• SIFAT-20-SUATU-PENGENALAN-ASAS-
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-35
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-36
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-39
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-46
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-51
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-52
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-57
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-58
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-60
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-67
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-72
 • FA_SIFAT+20_Cetakan+7-73
1
Bestseller

Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas

Regular price
RM 27.00
Sale price
RM 27.00
Regular price
RM 30.00
Secure payments | Galeri Ilmu
Secure payments
Authentic products | Galeri Ilmu
Authentic products

SINOPSIS:

Bicara Sifat 20 menghuraikan perkara-perkara asas dalam mengenal Allah SWT dan para rasul melalui pendekatan Sifat 20.

Ia disampaikan dengan bahasa moden, sederhana dan mudah difahami namun dalam masa yang sama mengekalkan isi dan kandungan seperti yang ada dalam kitab-kitab ilmu Tauhid dalam bahasa Arab atau tulisan Jawi.

 

KANDUNGAN

Bab 1: Umum

Pelajaran 1: Pengertian Ilmu Tauhid

Pelajaran Ke-2: Mabadi’ (Dasar-Dasar) Ilmu Tauhid

Pelajaran Ke-3: Fardhu Ain Paling Awal Ke Atas Setiap Mukallaf

Pelajaran Ke-4: Beriman Dengan Sifat-Sifat Allah Ta‘Ala

Pelajaran Ke-5: Ma‘Rifah

Pelajaran Ke-6: Hukum Dan Pembahagiannya

Pelajaran Ke-7: Pengertian Dan Perbezaan Antara Hukum Akal Dan Akal Hukum


Bab 2: Mengenal Istilah Dalam Ilmu Tauhid

Pelajaran 1: Zat Dan Sifat

Pelajaran Ke-2: Mengenal Makhluk

Pelajaran Ke-3: Tingkatan “Ada”/ Maujud Dan “Tiada”/ Ma‘Dum

Pelajaran Ke-4: Perbezaan Di Antara Ada (Wujudi) Dengan Sungguh (Tahaqquq)


Bab 3: Sifat 20

Pelajaran 1: 20 Sifat Wajib Bagi Allah Ta‘Ala Dan 20 Sifat Mustahil Atas-Nya

Pelajaran Ke-2: Pembahagian Sifat Kepada Empat Pembahagian

Pelajaran Ke-3: Pengertian, Huraian Dan Dalil/ Burhan Bagi Setiap 20 Sifat Wajib


Sifat Nafsiyyah

(1) Wujud

Sifat Salbiyyah

(2) Qidam

(3) Baqa’

(4) Mukhalafatuhu Ta‘Ala Lil Hawadits

(5) Qiyamuhu Bi Nafsihi

(6) Wahdaniyyah

Sifat Ma‘Ani

(7) Qudrah

(8) Iradah

(9) ‘Ilmun

(10) Hayah

(11) Sama‘

(12) Bashar

(13) Kalam


Sifat Ma‘Nawiyyah

(14) Kaunuhu Qadiran

(15) Kaunuhu Muridan 

(16) Kaunuhu ‘Aliman 

(17) Kaunuhu Hayyan 

(18) Kaunuhu Sami‘An 

(19) Kaunuhu Bashiran 

(20) Kaunuhu Mutakalliman 


Pelajaran Ke-4: Satu Sifat Harus Bagi Allah Ta‘Ala

Pelajaran Ke-5: Ta‘Alluq (Tugas/ Peranan/ Fungsi/ Kerja)

Pelajaran Ke-6: T A‘Alluq Shaluhi Dan Ta‘Alluq Tanjizi

 

Bab 4: Rasul Dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya

Pelajaran 1: Sifat Wajib Bagi Rasul Dan Sifat Mustahil Atas Mereka

Pelajaran Ke-2: Burhan Sifat-Sifat Wajib Dan Harus Bagi Rasul

(1) Shiddiq (Benar)

(2) Amanah

(3) Tabligh (Menyampaikan)

(4) Fathanah (Bijaksana)

Pelajaran Ke-3: Sifat Harus Bagi Rasul

 

Bab 5: Sifat Uluhiyyah

Dua Perkara Penting Dalam Uluhiyyah (Ketuhanan)

Huraian Muhammadur Rasulullah


Kesimpulan Belajar Sifat 20

Tatimmah Mufidah: Fahami Takwil Dengan Benar

 • Sanad Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‘ah Bersambung Kepada Imam Ahlus Sunnah Wal Jama‘ah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy‘ari (324h)